กิจกรรมนิทรรศการสัญจร ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

  • SONY DSC

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดทำกิจกรรมนิทรรศการสัญจรขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานด้านศิลปกรรมร่วมสมัย และเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนผู้สนใจได้ชื่นชมในคุณค่าความงามของศิลปะความรู้ด้านวัฒนธรรม ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

You may also like...

ใส่ความเห็น