เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “IS ME” แสดงเดี่ยวครั้งแรกของ Kanchit Nisawa-anutarapan

เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “IS ME” แสดงเดี่ยวครั้งแรกของ Kanchit Nisawa-anutarapan ศิลปินหนุ่มจากพัทลุง ระหว่างวันที่ 13-31 มกราคม 2563 ณ ห้องแสดงงานนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชมฟรี ในวันและเวลาราชการ

“IS ME” Art exhibition : solo by Kanchit Nisawa-anutarapan (Southern artist). Exhibiting from 13th to 31st Jan.2020, from 9:00 – 17:00 at Art and culture centre, Chiangrai Rajabhat University. Chiangrai,Thailand. *Free entry

You may also like...