เชิญชมนิทรรศการ “2019 Korea Korean Art Association Pyeongtaek Branch Thailand Chiang Rai Rajabhat University Exchange Exhibition”

 

นิทรรศการ “2019 Korea Korean Art Association Pyeongtaek Branch Thailand Chiang Rai Rajabhat University Exchange Exhibition” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับขัวศิลปะเชียงรายและสมาคมศิลปิน Pyeongtaek ประเทศเกาหลี โดยมีศิลปินไทยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน ศิลปินเกาหลีจำนวน 64 คน รวมจำนวนทั้งหมด 102 คน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างไทย – เกาหลีในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายและของประเทศไทย ที่มีศิลปินของทั้งสองประเทศเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน โดยจัดกิจกรรม ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาย แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

  • กิจกรรม Art Workshop ระหว่างศิลปินทั้งสองประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
  • กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ () ของ 3 สถาบัน และเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธาน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
  • กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แหล่งศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2562

นิทรรศการจัดแสดง ณ หอนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน 2562 ทุกวัน

You may also like...