ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ๒๗ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยคณาจารย์ และ นักศึกษา โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ แขนงวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...