ขอแสดงความยินดีกับนายสิรภพ กันยะมี นักศึกษาสังกัดชมรมดุริยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้รับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ของจังหวัดเชียงราย

 

ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี (ปี ๔) จำนวน ๑ คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยนายสิรภพ กันยะมี คือนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายคุณอมร กิตติกวางทอง ได้ให้เกียรติมามอบทุนดังกล่าวให้กับนายสิรภพ กันยะมี ในวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การดูแลต้อนรับเป็นอย่างดี

 

You may also like...