เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับนานาชาติครั้งที่ 1 “ความมั่นคงด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับนานาชาติครั้งที่ 1 “ความมั่นคงด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” ภายใต้โครงการ “CRRU International Conference and Art Work Shop 2018:Lanna Identity, Thai Identity & International Identity” วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ตมวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

You may also like...