ขอเชิญร่วมกิจกรรม CRRU INTERNATIONAL ART WORK SHOP 2018 ภายใต้โครงการ “CRRU International Conference and Art Work Shop 2018 : Lanna Identity, Thai Identity & International Identity”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญร่วมกิจกรรม CRRU INTERNATIONAL ART WORK SHOP 2018 ภายใต้โครงการ “CRRU International Conference and Art Work Shop 2018 : Lanna Identity, Thai Identity & International Identity” ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมแสนหวีหอประชุมใหญ่ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...