ภาพกิจกรรมโครงการถนนวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  • SONY DSC

ภาพกิจกรรมโครงการถนนวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายในงานจะมีการแสดง สาธิตการทำอาหาร และงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านมากมาย ได้รับความสนใจจาก นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก

 

You may also like...