กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...