เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...