ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีกำหนดจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในประเทศ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...