ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาพาหนะเพื่อเดินทางไปราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาพาหนะเพื่อเดินทางไปราชการ วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเแพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ 20-11-60

You may also like...