ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาพาหนะเพื่อเดินทางไปราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาพาหนะเพื่อเดินทางไปราชการ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเแพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ 5-11-60

You may also like...