ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาพเกี่ยวกับงานศิลปะฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาพเกี่ยวกับงานศิลปะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อัครศิลปิน จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเแพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ 24-10-60 one

You may also like...