ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ โดยวิธีเแพาะเจาะจง ดูรายละเอียดได้ที่ 24-10-60

 

You may also like...