สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก้าวหน้าใช้เทคโนโลนีช่วยค้นหาผลงาน ๑๗ ศิลปินเชียงราย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก้าวหน้าใช้เทคโนโลนีช่วยค้นหาผลงาน ๑๗ ศิลปินเชียงราย เพียงใช้มือถือสมาร์ทโฟนถ่าย “คิวอาร์โค้ด” ก็สามารถรู้ผลงานของศิลปินเชียงรายได้

You may also like...