งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน จากเหล่าบรรดาผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกาษาที่ร่วมประกวดขบวนปี๋ใหม่เมือง

You may also like...