โครงการ “บรรพชาและอุปสมบททายาทพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑–๒ เมษายน ๒๕๖๐ ดำเนินการจัดโครงการ “บรรพชาและอุปสมบททายาทพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๐ ตามวัดต่างๆ เขตเชียงรายและพะเยา

 

You may also like...