ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมรดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในวันที่ 20 เมษายน 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมรดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...