การประชุมหน่วยอนุรักษ์ฯภาคเหนือกลุ่มที่ ๑ – ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

  • SONY DSC

การประชุมหน่วยอนุรักษ์ฯภาคเหนือกลุ่มที่ ๑ – ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

 

You may also like...

ใส่ความเห็น