เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “My Best Friends#40” Art Exhibition

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “My Best Friends#40” Art Exhibition เกิดจากกลุ่มศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏเชียงราย รหัส 40 สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2544 ภาควิชาศิลปะ วิชาเอกศิลปศึกษาและวิชาเอกศิลปกรรม ได้รวมกันจัดตั้งกลุ่มศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะสู่สาธารณชนให้ได้รับความรู้และเห็นความหลากหลายในผลงานด้านศิลปกรรมร่วมสมัย ให้เป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน และตลาดแรงงานทางด้านการออกแบบและศิลปกรรมต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ หอนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารสูจิบัตรได้ที่นี่ –> 40-Art-Exhibition

You may also like...