เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอนิทรรศการหมุนเวียน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงราย โดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพระอัจฉริยะภาพทางด้านศิลปะ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙

You may also like...