กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระนวกะจำนวน ๒๗ รูป และพระพี่เลี้ยง ๒ รูป

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ พระนวกะ ๒๗ รูป โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

You may also like...