แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 27 รูป

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 27 รูป โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. ณ ถนนด้านหน้าทางทิศใต้ สำนักงานอธิการบดี

 

You may also like...