พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอุปสมบทจำนวนทั้งหมด ๒๗ รูป ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเชียงราย และวัดศรีเกิดจังหวัดเชียงราย

You may also like...