ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเขียนเล่าเรื่องเมืองเชียงราย ภายใต้แนวคิด “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี”

museum

เล่าเรื่องเมืองเชียงราย

Museum Thailand เป็นเว็ปไซต์ที่รวมข้อมูลและเนื้อหาของแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจเขียนเล่าเรื่องเมืองเชียงราย ภายใต้แนวคิด “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี” โดยเล่าผ่านสถานที่ คน สิ่งของ โบราณวัตถุหรือสิ่งที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงราย

10 เรื่องเล่าประทับใจ จะได้รับเลือกลง Museum Thailand พร้อมรับเกียรติบัตร ของที่ระลึกและ Top View สูงสุด 3 อันดับ รับทุนพัฒนาผลงานกว่า 10,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

 • แนวคิดของเรื่องเล่า “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี”
 • ตั้งหัวข้อเรื่อง เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย เล่าเรื่องผ่านสถานที่ คน สิ่งของ โบราณวัตถุหรือสิ่งที่น่าสนใจ มีความสร้างสรรค์ ไม่เยิ่นเย้อ
 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ Microsoft Word รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 14  ไม่ควรยาวเกิน 1 หน้าครึ่ง ประกอบไปด้วยภาพ (ขนาดไม่เกิน 10×10 เซนติเมตร) และเรื่องเล่าที่สอดคล้องกัน จัดเรียงตามความเหมาะสม
 • ระบุ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ต่อท้ายผลงาน
 • 1 ท่าน ส่งได้ไม่เกิน 3 เรื่อง โดยเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงทำซ้ำผลงานเดิมและผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน

 • ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2560
 • ส่งมาที่ Email : Nativeinform@gmail.com  หรือ นำส่งฝ่ายงานห้องสมุด  โรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ถนนหน้าสนามกีฬากลาง  ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์  57000
 • ประกาศผลทางเว็บไซต์ MuseumThailand ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และทางโทรศัพท์

รางวัล

 • 10 เรื่องเล่าที่ได้รับการเผยแพร่ลง Museum Thailand จะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก
 • Top View สูงสุด อันดับ 1 รับทุนพัฒนาผลงาน 5,000 บาท

อันดับ 2 รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท

อันดับ 3 รับทุนพัฒนาผลงาน 2,000 บาท

สอบถามโทร  093-690-2041, 086-392-8875, 099-256-0749

You may also like...