การประกวดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่๑ “A.C.F Award 1 CRRU 2015”

  • SONY DSC

การประกวดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสัมพันธ์ครั้งที่๑  “A.C.F  Award 1 CRRU 2015” โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ ชมรมดุริยนาฏศิลป์ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ลานเวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...

ใส่ความเห็น