พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล ในวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...