นิทรรศการเรียงความประเทศไทย

เชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการเรียงความประเทศไทย

muse-bile

เชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการเรียงความประเทศไทย ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (ปิดวันอาทิตย์ – จันทร์) ณ ลานตู้รถไฟสนามกีฬากลาง จ.เชียงราย (เข้าชมฟรี)

You may also like...