พิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...