คุณเสงี่ยม ยารังษี

Sngam

 คุณเสงี่ยม ยารังษี

ข้อมูลส่วนตัว

เสงี่ยม ยารังษี

เกิด    15 พฤศจิกายน 2513

การศึกษา  ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน    ศิลปินอิสระ

ที่อยู่  194/2 หมู่12 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ 081-950-0068,089-953-4668,053-746-938

E-mail address  = Sa_ngiam@hotmail.com

Website  www.rama9art.org/sa-ngiam

Facebook  = www.facebook.com/sangiam

 ************************************************************

นิทรรศการเดี่ยว

 • “ยอดดอย” ณ ไนท์แกลเลอรี่ เชียงราย
 • “อ้อมกอดแห่งขุนเขา” ณ ลิฟวิ่งรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ
 • “8ปีบนดอยแม่สลอง” ณ 9อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย
 • “8ปีบนดอยแม่สลอง หวนคืนถิ่นสถาบัน” ณ ยินดี อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงใหม่
 • “ขุนเขาฟ้างามที่เชียงราย” ณ อาเตอลิเย อาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
 • “มโหรีนภากาศ ภาคเมฆา” ณ 9อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย

2549

 • “เชียงราย-เชียงทอง” ณ 9อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย
 • “100รูป ไทย-เนปาล ณ สีลมแกลเลอเรีย อาร์ต สเปซ
 • “ภูเขากับท้องฟ้า”  ณ นัมเบอร์1 แกลเลอรี่,สีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ

2552

 • “SANGIAM YARANGSEE 2009” ณ ปาณิศา แกลเลอรี่ เชียงใหม่

 ************************************************************

การแสดงงานครั้งสำคัญ

 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่38 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
 • ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่16 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
 • รางวัลที่3 ประกวดจิตรกรรมในงานกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก เชียงใหม่
 • รางวัลที่1 จิตรกรรม โอกาสครบรอบ50ปี ธนาคารแห่งขาติ เชียงใหม่
 • นิทรรศการ “ดอก-ดอย” ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “ดอก-ดอย2” ณ เสรีอาร์ตแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “ภาพเขียนของคนดอย” มาลิบูผับ แอนด์ แกลเลอรี่ เชียงราย
 • นิทรรศการ “ดอย-ดอย3” ณ หอศิลป์มารศรี วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “ธรรมชาติล้านนา” ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “สล่าเชียงราย” โอกาสครบรอบ25ปี ณ หอศิลปะวัฒนะธรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย
 • “The Exhibition of Art 2000“ ณ หอศิลป์คนเมือง เชียงราย
 • นิทรรศการ “ศตวรรษศิลป์ส่วนสรวง” ณ หอศิลปะวัฒนะธรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย
 • นิทรรศการ “เชียงรายเมืองศิลปิน” ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองเชียงราย
 • นิทรรศการ “สล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง75พรรษา ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองเชียงราย
 • นิทรรศการ “4อิมเพรสชั่นนิสต์ สร้างสรรค์ในเมืองไทย” ณ 9อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย
 • นิทรรศการ “ศิลป์เพื่อหอศิลป์เขียงราย” ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “EASE & WILD” All Seasons Place, กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “Pieces & Whole” มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี

2548

 • นิทรรศการ “แต้มแต่งไข่มุกอันดามัน วาดฝันเมืองภูเก็ต” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ ”คิดถึงสมเด็จย่า” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “SKETCH FROM PARIS” ณ 9อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย
 • นิทรรศการ “ความประทับใจกับภาพเหมือนจริง” ณ หอศิลป์ริมน่าน, น่าน

2549

 • นิทรรศการ “๔๙ ศิลปินไทยในแดนล้านนา” ณ หอศิลป์ไตยวน, เชียงราย
 • นิทรรศการ “ล้านนา-ล้านช้าง” ณ หอศิลป์ริมน่าน, น่าน
 • นิทรรศการ “ศิลป กับ วิถีชุมชน ลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง”โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “สาละวิน อลังการศิลป์แห่งสายน้ำ วิถีป่า วิถีปกากญอ” ณ อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “ศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จีน-ไทย : ยวี่ซี-ล้านนา ณ มหาวิทยาลัยยวี่ซีนอร์มอล ประเทศจีน
 • นิทรรศการ “ศิลปะและมิตรภาพ : เชียงราย-ยวี่ซี ณ สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์อัครศิลปิน” ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “small works” ณ 9อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย
 • นิทรรศการ “ศิลปะไทยร่วมสมัย ในฝรั่งเศส โดย 6 ศิลปินไทย ประเทศฝรั่งเศส
 • นิทรรศการ “จิตรกรรมช้างไทยมหากุศล” ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง

 

 ************************************************************

You may also like...