คุณอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์

D4007ma_3

คุณอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์

ข้อมูลส่วนตัว

อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์

เกิด   14 กุมภาพันธ์ 2513 จ.ตาก

ที่อยู่ ดอยแม่สลอง สอ.บ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 57110

โทรศัพท์/fax   0-5376-5464  , 08-1603-2758 , 08-1961-0744

E-mail = punmoonsilp@yahoo.com

Website   www.rama9art.org/aphirak

การศึกษา

 • โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก อ.แม่สอด จ.ตาก
 • โรงเรียนบ้านแม่ปะวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
 • โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
 • ศ.บ. (จิตรกรรม) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ************************************************************

นิทรรศการเดี่ยว

2554

 • 20 ปีบนเส้นทางสายศิลปะของ อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

2553

 • จาก ภู…สู่เล ครั้งที่ 2 ณ B café 1984 ท่าเรืออ่าวฉลอง ภูเก็ต

2551

 • จากภู…สู่เล ครั้งที่ 1 ณ เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ

2550

 • สายลม…จากขุนเขา ณ Gossip Gallery กรุงเทพฯ

2545

 • สีสัน…แห่งรักษ์ ณ 9 Art Gallery / Architect Studio เชียงราย

2544

 • ดอย…ดอกรักษ์ ณ ห้องนิทรรศการชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดชม กรุงเทพฯ

 ************************************************************

การแสดงผลงานครั้งสำคัญ

2535

 • จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ

2536

 • “ปตท.” ครั้งที่ 7 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2537

 • “ดอก-ดอย” ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ ซิตี้ กรุงเทพฯ

2538

 • “ดอก-ดอย” 2 ณ เสรีอาร์ตแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

2539

 • “ภาพเขียนของคนดอย” ณ มาลิบูผับแอนด์แกลเลอรี่ เชียงราย

2540

 • “ดอก-ดอย” 3 ณ หอศิลป์มารศรี วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ

2541

 • “วัฒนธรรมชาวดอย” บ้านหัวแม่คำ เชียงราย

2542

 • “สล่าเชียงราย” 25 ปี สถาบันราชภัฏเชียงราย เชียงราย

2543

 • The exhibition of Art 2000 Chiang Rai ณ หอศิลป์คนเมือง เชียงราย
 • ศตวรรษศิลป์ ส่วยสรวง ฉลองร้อยปี สมเด็จย่า ณ หอนิทรรศการ สำนักวัฒนธรรม เชียงราย

2544

 • “เชียงรายเมืองศิลปิน” ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิต และ จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เชียงราย

2545

 • 4 อิมเพรสชั่น อาร์ตติส สร้างสรรค์ในเมืองไทย ณ 9 อาร์ตแกลเลอรี่ เชียงราย

2546

 • Exhibition of Visual Art ณ ศูนย์ศิลปะแม่สาย เชียงราย
 • สล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เชียงราย

2547

 • “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
 • 17 ศิลปินเชียงราย ณ หอศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย
 • pieces & whole ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

2548

 • ดวงประทีปแห่งตะวันออก เทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 14 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • ศิลปินไทยรวมใจช่วยภัยพิบัติภาคใต้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
 • ความประทับใจกับภาพเหมือนจริง ณ หอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน
 • แต่งแต้มไข่มุกอันดามัน วาดฝันเมืองภูเก็ต ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ ณ ห้องเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
 • คิดถึงสมเด้จย่า ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
 • Sketch from Paris ณ 9 Art Gallery / Architect Studio เชียงราย

2549

 • สร่วยศิลป์ – ศิลปินเหนือ ศูนย์ศิลปะ PCC Art Gallery กรุงเทพฯ
 • 49 ศิลปินไทยในแดนล้านนา ณ หอศิลป์ไตยวน เชียงราย
 • ศิลปินเชียงรายเพื่อครูจูหลิง ปงกันมูล ณ เชียงรายอาร์ตมิวเซียม เชียงราย
 • นิทรรศการ กองทุนส่งเสริมการศึกษการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

2550

 • สาละวิน อลังการศิลป์แห่งสายน้ำ วิถีป่า วิถีปกากญอ ณ อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซ่า อีส กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการลุ่มน้ำโขง จีน-ไทย ยวี่ซี-ล้านนา ณ มหาวิทยาลัยยวี่ซีนอร์มอล ประเทศจีน
 • นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ องค์อัครศิลปิน ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ กรุงเทพฯ

2551

 • นิทรรศการ ไทย-จีน-อเมริกา ณ เชียงรายอาร์ตมิวเซียม เชียงราย
 • นิทรรศการ ศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจใจสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

2552

 • นิทรรศการ Art Expo International ประเทศมาเลเซีย
 • นิทรรศการ ศิลปกรรมช่วยช้าง ณ สถาบันคชสาร ลำปาง

 ************************************************************

เกียรติประวัติ

2531-35

 • ได้รับทุนมูลนิธิ จุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ มาโดยตลอด

2536

 • มอบภาพวาดสีน้ำมัน “ข้าว…พลังแห่งชีวิต” ขนาด 140×300 ซม. ให้กับ มูลนิธิ จุมภฎ-พันธุ์ทิพย์

2540

 • มอบภาพวาดสีน้ำมัน “ดอกหญ้าที่บนดอย” ขนาด 140×300 ซม. ให้กับกรมประชาสงเคราะห์นำไปติดตั้ง ณ สถาบันวิจัยชาวเขา เชียงใหม่

2544

 • นำรายได้ส่วนหนึ่งจากนิทรรศการ “ดอย-ดอกรักษ์” มอบให้ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก อ.แม่สาย เชียงราย

2545

 • นำรายได้จากการประมูลภาพวาดสีน้ำมัน “ล้อลมหนาว” ในรายการ เมืองไทยรายวัน ช่อง ๙ จำนวนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท มอบให้สโมสรโรตารี่แม่ฟ้าหลวง เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและคาดว่าจะออกจากการศึกษากลางคันในเขต อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 • มอบภาพวาดสีน้ำมัน “ล้อลมดอย” ขนาด 140×280 ซม. ให้กับการท่าอากาศยานเชียงราย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด นำไปติดตั้ง ณ ห้องรับรองพิเศษของการท่าอากาศ เชียงราย

2546

 • มอบภาพวาดสีน้ำมัน “เก็บชา…ที่ดอยแม่สลอง” ขนาด 110×300 ซม. ให้กับ จ.เชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมการปลูกชา นำไปติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัด ปัจจุบัน ติดตั้ง ณ ห้องสีเขียว ตึกรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล

2547

 • นำรายได้จากการประมูลภาพวาดสีน้ำมัน จำนนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยภิบัติ ภาคใต้ ( สึนามิ )

2549

 • มอบภาพวาดสีน้ำมันในโครงการ art camp ครั้งที่ ๕ ชื่อภาพ “ผารุ้ง ดอยตุง เชียงราย” ขนาด 60 x 80 ซม. “ข้างทาง แม่สลอง” ขนาด ขนาด 60 x 80 ซม. “สวนดอกไม้ดอยตุง” ขนาด ขนาด 50×60 ซม. จำนวน 3 ภาพ จำนวนเงิน 110,000 บาท นำเข้าสมทบกองทุนส่งเสริมการศึกษา การสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”

2552

 • มอบภาพวาดสีน้ำมัน “ข้าว…วิถีไทย” ขนาด 100 x 120 ซม. ทูลเกล้าถวายสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาค พ.ศ.2552 ณ มูลนิธิชัยพัฒนานำไปติดตั้งณ มูลนิธิชัยพัฒนา

2553

 • มอบภาพวาดสีน้ำมัน “ข้าว…วิถีไทย 2” ขนาด 100×120 ซม. ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำไปประมูลเพื่อนำรายได้ไปจัดททำป้ายไม้สักชื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท

 ************************************************************

Profile Aphirak Punmoonsilp

Born    February 14 , 1970 , Tak

Address   79 Moo 10 Ban Mai Pattana , Tumbon Pa Sang Municipality , Mae Jan , Chiang Rai 57110

Tel.   08-1603-2758

E-mail =  punmoonsilp@yahoo.com

Website  www.rama9art.org/aphirak

Education

 • Ban Huay Kalok School , Mae Sod , Tak
 • Ban Mae Pa Wittayakhom , Mae Sod , Tak
 • Suppawittayakhom School , Mae Sod , Tak
 • F.A. ( Painting ) , Chiang Mai University

 ************************************************************

Solo Exhibition

2011

 • 20 years on the way of art by Aphirak Punmoonsilp at the Chiang Mai University Art Museun, Chiang Mai University.

2010

 • Jak Poo Soo Lae 2nd ( From the hill to the sea ) at B café 1984, Chalong Bay Pier, Phuket

2008

 • Jak Poo Soo Lae ( From the hill the the sea ) 1st at The Silom Gallery , Bangkok

2007

 • Sai Lom Jak Khun Khao ( Wind from the mountain ) at Gossip Gallery , Bangkok

2002

 • “Colour of Love” at 9 Art Gallery / Architect Studio , Chiang Rai.

2001

 • “Doi Dok Rak” at Exhibition Hall 6th Central Department Store , Childlom Branch , Bangkok

 ************************************************************

Exhibition

1992

 • 16th Bua Luang Fine Art Exhibition , at Bangkok Musical Art Centre

1993

 • “Ptt” 7th at Silpakorn Art Museum , Bangkok

1994

 •  “Dok Doi” ( Flower-Mountains 2nd) at Seri Art Gallery , Bangkok

1996

 • “The Highlander’s Painting” at Malibu Pub & Gallery , Chiang Rai

1997

 • “Dok Doi 3rd” ( Flower-Mountains 3rd) at the Suan Pakkad Palace, Bangkok

1998

 • “The Highlander’s Cultures Exhibition” , at Hua Mae Kham Chiang Rai

1999

 • 25 Years of Chiang Rai’s-Craftsmen , at Rajabrat Institute , Chiangrai

2000

 • The Exhibition of Art 2000 at Khon Muang Art Museum , Chiang Rai
 • Decade of Arts , in honor of Her Royal Princess mother’s 100th Anniversary at Chiang Rai’s Art and Cultural Exhibition Hall

2001

 • “Chiangrai City of Art” Exhibition , Chiangrai crafts Distribution and Ecourage Demonstration Counter

2002

 • 4 Impressionism Artists of Thailand at 9 Art Gallery , Chiang Rai

2003

 • Exhibition of Virtual Art at Mae Sai Art Center , Chiang Rai
 • Artist of Chiang Rai Exhibition in honor of the King’s 75th at Chiangrai crafts Distribution and Encourage Demonstration Counter

2004

 • “Chiang Rai Art for Chiang Rai Contemporary Art Museum” at Thailand Museum, Bangkok
 • 17 Chiang Rai Artists at Chiang Rai Rajabhat University Art Museum
 • pieces & whole at Burapha University Art Museum ,Chonburi

2005

 • Luminary of the Orient International Art Festival 14th at Burapha University Art Meseum Chonburi
 • Thai Artists gathering for helping the people who got trouble from disaster in the south of Thailand at Queen Sirikit Art Gallery , Bangkok
 • The impression of realistic at Nan Art Gallery
 • “Taeng Taem Khai Mook Andaman Wad Fun Muang Phuket” at Queen Sirikit Art Gallery , Bangkok , and at Central Festival Department Store , Phuket
 • Thinking of Her Royal Princess Mother at Queen Sirikit Art Gallery , Bangkok
 •  Sketch from Paris at 9 Art Gallery/Architect Studio Chiang Rai

2006

 • Sruay Silp – Northern Artists at PCC Art Gallery , Bangkok
 • 49 Thai Artists in Lanna at Tai Yuan Art Museum , Chiang Rai
 • Chiang Rai artists for kru Ju Ling Pongunmoon at Chiang Rai Art Museum ,Chiang Rai
 • The Exhibition Fund for Promotion of Creative Arts The General Prem Tinsulanonda Statesman Foundation at Queen Sirikit Art Gallery , Bangkok

2007

 • “Salawin Art of the Grand River, Forest way , Paga kayo life style” at Thai Commercial Bank,Park Plaza East , Bangkok
 • The Exhibition of Khong River China-Thai , Yuxi-Lanna at Yuxi normal University  China
 • The Exhibition to honor His Majesty the King at The seven Rungsan Art Gallery , Bangkok

2008

 • The exhibition of Thai – China – America at Chiang Rai Art Museum , Chiang Rai
 • Art Exhibition of the Princess Kalayaniwatana’s history and duties at Phra Meru Ground in Bangkok

2009

 • Art Expo International at Malaysia
 • Art Exhibition for Elephant’s life at institute Lampng Elephant , Lampang

 ************************************************************

Honour Exhibition

1988-92

 • Being qualified for the Jompot-Pantip Foundation’s scholarships

1993

 • Donated oil color painting entitled “Rice-Power of life” size 140 x 300 cm. to the Jompot – pantip Foundation

1997

 • Donated oil color painting entitled “Wild Flowers in the Mountains” size 140 x 300 cm. for Department of Public Welfare to install at Chiang mai Hilltribe Research Institute.

2001

 • Money Raising Project a part of “ Tale on Love Flower-Mountain” , to Development and Education Programme for Daughters and Communities at mae Sai ,Chiang Rai

2002

 • Afford A part of oil color painting “ Lor Lom Nao” in channel 9 “Muang Thai Rai Wun” 42,000 bath to Rotary club of Mae Fah Luang Chiang Rai for poor students.
 • Gave oil color “Lor Lom Doi” size 140 x 280 cm. for Chiang Rai Airport to promote the tourism of Chiang Rai to decorate at VIP service room Chiang Rai Airport

2003

 • Gave oil color painting “Tea on Doi Mae Salong” size 110 x 300 cm. for Chiang Rai Province to promote the tourism and growing tea , and in order to decorate the Chiang Rai City Hall. At present , it is decorated at the green room , parliament building

2004

 • Afford 50,000 baht from oil color painting to red-cross Chiang Rai to help the victims from tsunami in the south of Thailand

2006

 • Gave oil color painting in Art camp 5th entitled “Pha Rung Doi Tu Chiang Rai” size 60 x 80 cm., “Way side to Mae Salong “ size 60 x 80 cm.,
 • “Doi Tung Flowers garden” size 50 x 60 cm. 3 pictures totally amounts 110,000 baht and gave to the general Prem Tinsulanonda Statesman Foundation

2009

 • gave oil color painting entitle “Rice – Thai way” size 100 x 120 cm. to Chiang Mai university in auction of the university’s name on teak amounts 120,000 bath.

 ************************************************************

You may also like...