คุณทรงเดช ทิพย์ทอง

Songdech

คุณทรงเดช  ทิพย์ทอง

ข้อมูลส่วนตัว

นายทรงเดช  ทิพย์ทอง

เกิด   5 มกราคม 2512 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่  68/1หมู่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240  

โทร  (053) 779494                                                                                                                      

E-mail =  s.thipthong@gmail.com   www.rama9art.org/songdej                                          

การศึกษา           

 • โรงเรียนบ้านแม่คำสบเปิน พ.ศ. 2524
 • โรงเรียนแม่จันวิทยาคม พ.ศ. 2527
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ พ.ศ. 2533
 • ศิลปกรรมบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี พ.ศ. 2535
 • ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ พ.ศ. 2542

 ************************************************************

ประวัติการแสดงผลงาน

นิทรรศการเดี่ยว                                                                                                                                                                                   

  2544

 • รูปลักษณ์แห่งศรัทธา /สุรพล แกเลอรี, กรุงเทพฯ

  2547

 • คืนความบันดาลใจ/9 Art Gallery , เชียงราย

  2551

 • ภายใต้ร่มเงาแห่งความปีติ /Number 1 Gallery   , กรุงเทพฯ 

 

   นิทรรศการกลุ่ม       

2535                

 • นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 15, 17, 18, 20, 21, 22 โดยธนาคารกรุงเทพ / หอศิลป ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์

2536                

 • การแสดงศิลปกรรม “กลุ่มแป้นเกล็ด” ครั้งที่ 1 / หอศิลป์ศรีนครพิงค์
 • การแสดงงานศิลปกรรม17 สล่าเชียงราย / หอศิลป์อหิงสา

2537    

 • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40 / หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2538    

 • นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร “กลุ่มแป้นเกล็ด” ครั้งที่ 2 /พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์ / หอศิลป์กาดสวนแก้ว / หอศิลป์อหิงสา
 • นิทรรศการ “สืบสายลายเมือง” / หอศิลป์ครูเทพ เชียงใหม่

2540    

 • นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มแป้นเกล็ด” ครั้งที่ 3 / โรงแรมสยามซิตี้

2541    

 • นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม 5 คนเมือง / ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542    

 • นิทรรศการศิลปกรรมสล่าเชียงราย 25 ปี สถาบันราชภัฎเชียงราย / ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงราย
 • “ AJAC 25th  NEW ART IN TOKYO “   Tokyo Metropolitan Art Museum, Ueno Imperial Park Tokyo , Japan

2543    

 • นิทรรศการ “เวลากับชีวิต” ศิลปร่วมสมัยปี2543 ศิลปินกลุ่ม AJAC (ญี่ปุ่น) และศิลปินไทย หอศิลป วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นิทรรศการ ศตวรรษส่วยสรวง ฉลองร้อยปีสมเด็จย่า สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงราย
 • นิทรรศการ ศิลปเพื่อพระธรรมโดยองค์การ พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ร่วมกับภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงแรมอารีน่าพล่าซ่า ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

2545    

 • นิทรรศการ “META” หอศิลปกรรมร่วมสมัยเวียงตะวัน กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “จิตวิญญาณไทย” โดย 13 ศิลปินจากภาคเหนือและกรุงเทพฯ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นิทรรศการ “สล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา” ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิตฯ จังหวัดเชียงราย

2547    

 • นิทรรศการ”ฮ้อยเส้น ฮอมสี” ครั้งที่ 1 ณ แกลเลอรี่ ปาณิศา
 • นิทรรศการศิลปกรรม “เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการศิลปกรรมขนาดเล็ก “Small work” / 9 Art Gallery จ.เชียงราย
 • นิทรรศการศิลปกรรมเปิดหอศิลปะ Chiangrai Art Museum โดย 17 ศิลปินเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • นิทรรศการศิลปกรรม Pieces & Whole ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

  2548  

 • นิทรรศการดวงประทีปแห่งตะวันออก เทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 14 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Sketch from  Paris / 9  อาร์ตแกลเลอรี่  เชียงราย 
 • นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มแป้นเกล็ด ครั้งที่ 4 / 9 Art Gallery จ.เชียงราย                       
 • นิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติ 60  ปี  :  60  ศิลปินเชียงราย / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    

   2550               

 • สาละวินอลังการศิลป์แห่งสายน้ำ วิถีป่า  วิถีปกากญอ / อาคารไทยพาณิชย์  ปาร์ค  พลาซา  กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการโฉมหน้าศิลปิน / อาร์ทเทอรี่ สีลมแกลอเรีย  กรุงเทพฯ 
 • นิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จีน – ไทย  :  ยวี่ซี – ล้านนา / มหาวิทยาลัยยวื่ซีนอร์มอล  ประเทศจีน                                                                                                                                                                                                          
 • นิทรรการศิลปะไทย ครั้งที่ 2โดยมหาบัณฑิตคนเมืองลานนา/แกลเลอรี ปาณิศา เชียงใหม่

  2551       

 • International Art Exchange Thailand – USA – Yunnan 2008

  2552                    

 • The North Faithโดย 9 ศิลปินไทย/ Number 1 Gallery ,กรุงเทพฯ 
 • นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย ในฝรั่งเศส ณ Moulin Des Acacias Rue Du Cornillon
 • นิทรรศการศิลปะ วิถีของวัฒนธรรม ความเชื่อ และความศรัทธา/ Number 1 Gallery ,กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการศิลปะไทย ครั้งที่ 3โดยมหาบัณฑิตศิลปไทยคนเมืองลานนา/แกลเลอรี ปาณิศา เชียงใหม่

2553

 • นิทรรศการ “Sawasdee the Art and Culture of Thailand 2010” ณ ลอสแองเจลิส วอชิงตัน ชิคาโก ลาฟาแยท โดยมูลนิธิ Cancer Fighters Art, Inc. สหรัฐอเมริกา

 ************************************************************

เกียรติประวัติ

2533

 • รางวัลที่ 2 การประกวดภาพบุหรี่สินค้าแห่งความตายโดยองค์การ รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

2533-2534

 • รางวัลที่ 2, 1 การประกวดศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือโดยศิลปินกลุ่มลานนาครั้งที่ 9, 10

2535

 • รางวัลที่ 3 จิตรกรรมวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

2536

 • รางวัลที่ 2 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา โดยธนาคารกสิกรไทย

2537

 • รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ครั้งที่ 18 ประเภทจิตรกรรมแบบประเพณี โดยธนาคารกรุงเทพ

2538

 • รางวัลชมเชยศิลปกรรมเทิดหล้า กาญจนาภิเษกสมโภช โดยธนาคาร ไทยพาณิชย์

2538-2539

 • รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคครั้งที่ 1, 2

2539

 • รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ครั้งที่ 20 ประเภทจิตรกรรมแนวประเพณี โดยธนาคารกรุงเทพ

2540

 • รางวัลดีเด่นจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 3
 • ศิลปินรับเชิญนิทรรศการจิตรกรรมไทย 2 จิตวิญญาณ

2541

 • รางวัลที่ 2 เหรียญเงินสิงห์ จิตรกรรมมองสิงห์ผ่านศิลป์ประเภท จิตรกรรมไทยประเพณี โดยบริษัทบุญรอดบริเวอรี่
 • รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ครั้งที่ 22 ประเภทจิตรกรรมแบบประเพณี โดยธนาคารกรุงเทพ

2542

 • รางวัลที่ 3 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 • ได้รับการคัดเลือกให้สร้างสรรค์ศิลปกรรมในโครงการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ติดตั้ง ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

2543

 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ จากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

2544

 • ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ ให้นำผลงานจิตรกรรมทูลเกล้าถวายพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

2551

 • ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้สร้างสรรค์ศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

2553

 • ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2552 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

 ************************************************************

Profile Songdej Thipthong

Born      5th Jan 1969 Chiang Rai ,Thailand

Address 68/1 Moo 1 Maekhamsobpern Maekham Maechan Chiang Rai  57240 Thailand

Tel.       0-5377-9494

E-mail   s.thipthong@gmail.com

Website   www.rama9art.org/songdej

Education

 • Baan Maekhamsobpern School , Chiang Rai
 • Maechan vittayakom school , Chiang Rai
 • Rajamangkala Institute of Technology Northern Campus , Chiang Mai
 • F.A. Painting Rajamangala University of Technology Thanyaburi , Pathumthani

 ************************************************************

Solo Exhibition

2001

 • Forms of Faith , Surapon Gallery Bangkok

2004

 • The Inspiration to come back , 9 Art Gallery Architect studio , Chiang Rai

2008

 • Under the shades of joy / Number 1 Gallery , Bangkok

 ************************************************************

Group Exhibition

1997

 • “AJAC 25th New Art in Tokyo” Tokyo Metropolitan Art Museum , Japan

2000

 • “TIME & BEING” Ajac & Thai Contemporary Art 2000 , Chiang Mai University Art Museum

2002

 • “Thai Spiritual Ties” The Exhibition of Thai Contemporary Art by 13 Artists At Chiang Mai University Art Museum

2005

 • 14th “Lantern of the East International Art Festival 2005”,Eastern Center of Art and Culture Burapha University

2007

 • GMS Art Exhibition ( China – Thai : Yuxi – Lanna ) , Yuxi Normal University , China

2008

 • International Art Exchange Thailand – USA – Yunnan 2008 , Art and Culture Center Rajabhat Chiangrai University

2009

 • The North Faith by 9 Thai Artist / Number 1 Gallery , Bangkok
 • Thai Contemporary Art Exhibition in France by 6 Thai Artists , Number 1 Gallery Bangkok
 • Exhibition Path of Culture , Belief , Faith at Silom Gallery Bangkok
 • The Second Thai Art Exhibition by Native-Lanna Graduates , Gallerie Panisa , Chiang Mai
 • Art Exhibition “Sawasdee the Art and Culture of Thailand 2009” at The Frame Shop & Gallery , USA. By Center Fighters Art , Inc.

2010

 • GMS Art Exchange Festival 2010 Xishuangbanna Lanna / Xishuangbanna
 • Art Exhibition “Sawasdee the Art and Culture of Thailand 2010” at Los Angeles , Washingtton , Chicago , Larayette by Cancer Fighters Art , Inc. USA.

 ************************************************************

Awards

1992

 • 3rd Prize ,Northern Thai Cultural Painting by Bang of Thailand

1993

 • 2nd Prize , the Thai Farmers Bank painting Competition in Celebration of the Auspicious Occasion of the Eightieth Birthday of H.H.Somdet Phra Nyanasamvara, the 19th Supreme Patiarch of Thailand

1994

 • 3rd Prize Bronze Medal , Traditional Art Section , the 18th Bua Luang Art Exhibition Bangkok

1995

 • Admirable prize “Terdlah Kanchanapisek Sompoch” Art Exhibition , Bangkok
 • 3rd Grand Prize , 1st Panasonic Contemporary Painting Exhibition , Bangkok

1996

 • 2nd prize , Silver Medal ,Contemporary Thai Art section the 20th Bualuang Art Exhibition
 • 3rd Grand Prize , 2nd Panasonic contemporary Painting Exhibition Bangkok

1997

 • Award Winner , 3drd Panasonic Contemporary Painting Exhibition , Bangkok
 • 2nd Prize , Silver Medal ,Singha Exhibition of Art Singha 65 years , Bangkok
 • 1st prize Gold Medal , Traditional Art Section ,The 22nd Bua Luang Art Exhibition , Bangkok

1999

 • 3rd Prize ,Thai Farmers Bank Painting Competition in the Celebration on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 6th Cycle Birthday Anniversary 5th December 1999
 • Work Select for Permanent display at the provincial of King Bhumibol Adulyadej’s 6th cycle Birthday Anniversary

2000

 • Work selected for permanent display at the provincial hall of Petchaboon as part of Art Project in Celebration of King Bhumibol Adulyadej’s 6th Cycle Birthday Anniversary
 • Awarded honor prize as the National Buddhism rehabilitation and cultural art artist by the World Fellowship of Buddhists (WFB) and the World Fellowship of Buddhists Youth ( WFBY )

2001

 • Was Selected by the Bangkok Bank Foundation to Present his Painting to Her Majesty the Queen Sirikit for the Foundation for the promotion of supplementary occupations and related techniques of Her Majesty the Queen Sirikit of Thailand

2008

 • Work Select from The Former Ministry of Culture for the Creation of The Princess Kalayaniwatana’s history ad duties at Phra Meru Ground in Bangkok

2010

 • Was Selected of the Best Alumni Award in 2009 from the Rajamangala University of Technology Thanyaburi

 ************************************************************

You may also like...