คุณพานทอง แสนจันทร์

Phanthong

คุณพานทอง แสนจันทร์

ข้อมูลส่วนตัว

พานทอง แสนจันทร์

เกิด  14 มีนาคม 2508 จ.เชียงราย

ที่อยู่   36 หมู่ 12 บ้านป่าตึง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120

โทรศัพท์   081-2897536 , 053-186157

Email = Phanthong20@gmail.com

เว็บไซต์ www.saenchan.com

 ************************************************************

การศึกษา

 • โรงเรียนบ้านสิบสอง
 • โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
 • วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาวิทยาลัยบูรพา) บางแสน ชลบุรี

ปัจจุบัน

 • ศิลปินอิสระ
 • อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา

 ************************************************************

นิทรรศการเดี่ยว

2546

 • อัญมณี” ณ 9 Art Gallery เชียงราย

2547

 • “กาลกลับมาของเชียงแสน” ณ โรงแรมอนันตรา เชียงแสน เชียงราย

2549

 • “RETROSPECTIVE” 1955-2006 ณ Number 1 Gallery กรุงเทพฯ

ประสบการณ์การแสดงงาน

2529

 • แสดงงานนิทรรศการภาพประกอบ “สุนทรภู่กวีเอกของโลก ครบรอบ 200 ปี” จ.ระยอง

2538

 • แสดงงานศิลปกรรมเฉลิมฉลอง 700 ปี เมืองเชียงใหม่ รวมใจศิลปินล้านนา

2540

 • แสดงงานศิลปกรรมศิษย์เก่าศิลปกรรม วิทยาเขตภาคภายัพ ครั้งที่ 3
 • แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย ศูนย์ศิลป์พิฆเณศ 432 ครั้งที่ 1

2541

 • แสดงงาน CONTEMPORARY ARTS FOR AMAZING THAILAND ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร
 • ร่วมงานศิลปกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์รังสิต ธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

2542

 • แสดงงาน “A TOUCH OF SAIM” โรงแรมเซ็นทรัล บีช รีสอต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
 • แสดงงานนิทรรศการศิปกรรมศิลปินภาคเหนือ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ หอสิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543

 • แสดงงาน “A PORTRAIT OF THAILAND” โรงแรมป่าตองบีช หาดป่าตอง ภูเก็ต
 • แสดงงาน TIME & BING “เวลา กับ ชีวิต” นิทรรศการร่วมสมัยปี 2000 โดย ศิลปินไทย 9 ท่านและศิลปินที่ญี่ปุ่น 26 ท่าน ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย “ศิลปินล้านนา 43” ณ เลอวิท แกลลอรี่ เชียงอินทร์พลาซ่า เชียงใหม่

2544

 • แสดงงาน “ฉลอง 100 ปี แม่ฟ้าหลวง ศตวรรษศิลปะส่วยสรวง” ณ หอนิทรรศการ สำนักศิลปวัฒนธรรมราชภัฏเชียงราย
 • แสดงงาน “A ORTRAIT OF THAILAND # 2” โรงแรมป่าตองบีช หาดป่าตอง ภูเก็ต
 • “ศิลปะร่วมสมัยของศิลปินล้านนา” ณ สุริวงศ์พลาซ่า เชียงใหม่
 • นิทรรศการ “อวสานของการเจริญเติบโต” โดยมูลนิธิไฮน์ริค เปิลล์ เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
 • แสดงงาน “AJAC 27th NEW ART IN TOKYO” ณ หอศิลป์โตเกียวเมโทรโปลิแตน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2545

 • “จิตวิญญาณไทย” นิทรรศการศิลปะร่วมโดย 13 ศิลปิน ณ หอนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แสดงงาน “ศิลปะไทยร่วมสมัยเชิงจิตวิญญาณ” ณ หอศิลป์คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “เชียงรายเมืองศิลปิน” ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จ.เชียงราย
 • นิทรรศการ “สล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา” ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและจำหน่าสินค้าพื้นเมือง จ.เชียงราย

2546

 • นิทรรศการ “ทัศนศิลป์” ณ หอศิลป์แม่สาย จ.เชียงราย
 • นิทรรศการ “17 สล่าเมืองพาน” ณ พานแกลเลอรี่ อ.พาน จ.เชียงราย
 • แสดงงานจิตรกรรมภาพเหมือน “พลังความศรัทธา” โดย 21 ศิลปินไทย ณ หอนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

2547

 • นิทรรศการ “ฮ้อยเส้น – ฮ้อมสี ครั้งที่ 1” โดย 42 ศิลปินอิสระ ณ แกลลอรี่ ปาณิศา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • นิทรรศการ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “17 ศิลปินเชียงราย” ณ Chiang Rai Art Museum มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2548

 • นิทรรศการ “PIECES & WHOLE” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
 • นิทรรศการ “ดวงประทีบแห่งตะวันออก” เทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 14 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

2549

 • นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “ART 2006 CONTEMPORARY ART EXHIBITION” ณ อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “ฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี : 60 ศิลปินเชียงราย” ณ หอศิลป์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงราย
 • นิทรรศการ “ศิลปินกับความประทับใจต่อในหลวง” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

2550

 • นิทรรศการ “สาระวิน อลังการศิลป์แห่งสายน้ำ” วิถีป่า วิถีปกากญอ” ณ อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการ “โฉมหน้าศิลปิน” อาคารสีลมแกลลอเรีย กรุงเทพฯ
 • นิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จีน-ไทย : ยวี่ซี-ล้านนา ณ มหาวิทยาลัยยวี่ซีนอร์มอล มณฑลยูนาน ประเทศจีน
 • นิทรรศการ “ศิลปะและมิตรภาพ เชียงราย-ยวี่ซี” ณ หอศิลป์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงราย

2551

 • นิทรรศการ “ศิลปะนานาชาติ ไทย-อเมริกา-จีน 2551” ณ หอศิลป์ สำนักศิลปะและวัฒธรรม ราชภัฏเชียงราย
 • “Foire de paris” Rich of the world กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • “The North Faith 9 Thai Artists” ณ Number 1 Gallery กรุงเทพฯ

2552

 • นิทรรศการ “Sawasdee the Art and Culture of Thailand 2009” ณ The Frame Shop & Gallery 912 อเมริกา โดยมูลนิธิ Cancer Fighters Art, Inc.
 • “Thai Contemporary Art” นิทรรศการ 6 ศิลปินไทย ณ MOULINE Des ACACIAS เมืองเกรอน๊อบ ฝรั่งเศส

2553

 • ศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง of Thailand 2009″: ล้านนา-สิบสองปันนา ณ หอศิลป์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงราย
 • นิทรรศการ แต้มฟ้า ปั้นดาว สลักเดือน สอนทอฝัน สล่าล้านนา ณ ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ
 • ศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : สิบสองปันนา-ล้านนา ณ หอนิทรรศการศิลปะสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน
 • นิทรรศการกลุ่มสล่าเมืองพาน ณ 9 Art Gallery เชียงราย
 • โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ครั้งที่ 6 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลคลองหก
 • นิทรรศการ “Sawasdee the Art and Culture of Thailand 2010” ณ ลอสแองเจลิส วอชิงตัน ชิคาโก ลาฟาแยท โดยมูลนิธิ Cancer Fighters Art , Inc. สหรัฐอเมริกา

 ************************************************************

เกียรติประวัติ

2529

 • รางวัลที่ 2 ภาพประกอบงานสุนทรภู่กวีเอกของโลก ครบรอบ 200 ปี จ.ระยอง จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (องคมนตรีและรัฐบุรุษ)

2534

 • รางวัลที่ 1 ออกแบบริ้วขบวนงานเทศกาล่มบอสร้างจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (องคมนตรีและรัฐบุรุษ)

2540

 • รับเกียรติจาก อ.ส.ม.ท.. เป็นตัวแทนเผยแพร่ศิลปกรรมล้านนาไปยังยุโรปและอเมริกา

2549

 • รับโล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จากการมอบผลงาน ณ หอศิลป์ “Chiangrai Art Museum”

2551

 • รับใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย “เป็นผู้ร่วมสนับสนุนงานทางศิลปกรรมร่วมสมัย”

 ************************************************************

Profile Phanthong Saenchan

Born      14 March , 1965

Address 36 Moo 12 Baan Patung , Tambon Doi-ngam, Amphur Phan  ,Chiang Rai Thailand 57120

Tel          081-2897536 , 053-186157

Email    Phanthong20@gmail.com

website    www.saenchan.com

Education

 • Ban Sib Song School
 • Pan Piset Phitaya School
 • Institute of Technology , Chiang Mai ( Payap Campus)
 • Srinakharinwirot University ( Burapa University ) , Bangsaen , Chonburi

At Present

– Freelance Artist

– Teacher of Bhromrajchachonnee Collage of Nursing Payao

 ************************************************************

Solo Exhibition

2003

 • “Legend of Treasure Series” at 9 Art Gallery , Chiang Rai

2004

 • “The Legend of Chiang Saen” at Anantra Chiang Saen, Chiang Rai

2006

 • “Retrospective 1955 – 2006” At Number 1 Gallery , Bangkok

Exhibition

1985

 • “Sunthornpoo” Besentennial Art Exhibition, Rayong

1995

 • Lanna Art Exhibition , Chiangmai

1997

 • The 3rd “Northern Arts Alumni Circle” Art Exhibition , chiangmai
 • The 1st Contemporary Art Exhibition, Ganesha 432 Chiangmai

1998

 • Lanna Group Art Exhibition , Belle Villa Gallery Chiangmai
 • Contemporary Arts for Amazing Thailand Art Museum Chiangmai University Chiangmai
 • 14 Northern Artists Arts Exhibition Amari Watergate Hotel Bangkok , Bangkok
 • The 22nd Bualuang Exhibition of Paintings , Bangkok Bank , Bangkok

1999

 • Golden Jubilee Art Museum Chiangmai University Chiangmai
 • The 4th “Northern Arts Alumni Circle” Art Exhibition , Chiangmai
 • “A Touch of Siam” Art Exhibition , Central Samui Beach Resort Samui, Koh Samui Surattani
 • The Exhibition Of Art By Northern Thai Artists Commemorating The Sixth-cycle Birthday Anniversary Of His Majesty King Bhumibol Adulyadej On 5 December 1999

2000

 • “A Portrait Of Thailand” Patong Beach Hotel ,Patong Beach Phuket Thailand
 • “Time & Being” Ajac & Thai Contemporary Art 2000 At Chiangmai Contemporary Art Museum Chiangmai

2001

 • “The Centenary Art Humbly Submitted To Her In Heaven” Art And Cultural Center Chiang Rai Rajabhat Institute Chiangrai
 • “A Portrait Of Thailand # 2” Patong Beach Hotel ,Patong Beach Phuket Thailand
 • 13 Lanna Artists Contemporary Arts Suriwong Plaza Chiangmai
 • “The End Of Growth?” Exhibition Organized By Heinrich-Boell-Foundation Chiangmai – Bangkok
 • “Ajac 27th New Art in Tokyo” At The Tokyo Metropolitan Art Museum. Tokyo Japan

2002

 • “Thai Spiritual Ties” The Exhibition Of Thai Contemporary Art By 13 Artists At Chiang Mai University Art Museum
 • “Spirituality in Contemporary Thai Art” At The Art Gallery of Faculty Of Painting Sculpture And Graphic Arts Silpakorn University, Bangkok , Thailand
 • “Chiangrai City Of Art” At The Chiangrai Crafts Distribution And Encourage Demonstration Counter Chiangrai Thailand

2003

 • “Exhibition Of Visual Art” At The Mae Sai Art Gallery / Architect in Gemstone Plaza Chiangrai Thailand
 • “17 Artist Muangphan” At Phan Gallery A.Phan Chiangrai Thailand
 • “Power Of Faith” By 21 Thai Artists At Chiangmai University Art Museum Chiangmai Thailand

2004

 • “Chiangrai Art Of Museum” At The Chiangrai Crafts Distribution And Encourage Demonstration Counter Chiangrai Thailand
 • “Intertwining Lives 1” By 42 Artists At Gallerie Panisa Chiangmai Thailand
 • “17 Artists Chiangrai” Chiangrai Art Museum Chiangrai Thailand
 • “Chiangrai Art Of Museum” At The International Art Center Bangkok Thailand
 • “Pieces & Whole” The Eastern Center Of Art And Culture Solbury Thailand

2005

 • “Lantern Of The Ease” International Art Festival 2005 The Eastern Center Of Art And Culture Solbury Thailand
 • “Sketch From Paris” 9 Art Gallery Chiangrai Thailand

2006

 • “Lanna Contemporary” Pcc Art Gallery Bangkok Thailand
 • “Art 2006 Contemporary Art Exhibition” Promotion Plaza East, Scb park Plaza, Bangkok Thailand

2007

 • “Art Exhibition The Power Of On The Salween River” Scb Park Plaza , Bangkok Thailand
 • “Art Exhibition China-Thailand : Yuxi-Lanna Yuxi Normal University Yunnan China
 • “Artist Self Portrait” The Silom Galleria Bangkok Thailand

2008

 • “International Art Exchange Thailand-USA-China 2008” Chiangrai Art Museum Chiangrai Thailand

2009

 • THAI CONTEMPORARY ART EXHIBITION IN FRANCE , 2009 BY 6 THAI ARTIST, AT MOULIN DES ACACIAS , FRANCE
 • Art Exhibition “Sawasdee the Art and Culture of Thailand 2009” at The Frame Shop & Gallery 912 , USA by Cancer Fighters Art Inc.
 • “Thai Contemporary Art” by 6 Thai Artists at MOULIN Des ACACIAS , Grenobe , France

2010

 • Art Exhibition “Mekong Subregion : Lanna – Sip Song Punna At Ra
 • Art Exhibition “Sawasdee the Art and Culture of Thailand 2010” at Los Angeles , Washington , Chicago , Lafayette by Cancer Fighters Art , Inc. USA

 ************************************************************

Awards And Honours

1986

 • Award Winner “Sunthonpoo” Bicentennial Art Exhibition, Rayong

1997

 • Golden Award Of The Decorated The Car( At Borsang Umbreela Festival)
 • On Behalf Of The Communication Authority Of Thailand To Promote Lanna Arts To Europe And America

 ************************************************************

You may also like...