คุณสมพงษ์ สารทรัพย์

sompong's porteait-2

คุณสมพงษ์ สารทรัพย์

ข้อมูลส่วนตัว

สมพงษ์ สารทรัพย์

เกิด  19 มิถุนายน 2504   เชียงราย

ที่อยู่ 29  ม.11 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย 57250

โทร   0-5366-6565, 0-5371-9110, 08-3152-6021

E-mail  artgallery9@hotmail.com

การศึกษา          

 ************************************************************

การแสดงงานเดี่ยว

2531    

 • “สมพงษ์ สารทรัพย์” สถาบันเกอเธ่, กรุงเทพฯ

2535    

 • “แด่แม่-ธรณี” ดิอาร์ติส แกลเลอรี่, กรุงเทพฯ

2537    

 • “ในสวน” อหิงสา อาร์ต แกลเลอรี่, กรุงเทพฯ

2540    

 • “หมอกหนาว” แวนสันซีคอนสแควร์, กรุงเทพฯ

2543    

 • “สมพงษ์ 1997 – 1999” หอศิลปแห่งชาติ, กรุงเทพฯ
 • “Thai / Tradition” มูลนิธิศิลปะไทย, กรุงอัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์

2544    

 • “Gift of Rice” Red & Gold อาร์ตแกลเลอรี่ , ซีแอตเติล,สหรัฐอเมริกา
 • “Recent  Works” 9 อาร์ตแกลเลอรี่ , เชียงราย

2545

 • “In the Habitat” 9 อาร์ตแกลเลอรี่, เชียงราย

2546    

 • “THE HABITAT” แกลเลอรี่ 55 ,กรุงเทพฯ

2547    

 • “สมพงษ์ 2526-2531” 9 อาร์ตแกลเลอรี่, เชียงราย

2549    

 • “ ชีวิตประจำวัน ” 9 อาร์ตแกลเลอรี่, เชียงราย

 ************************************************************

รางวัล

2532     เหรียญทองแดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 13

2533     เหรียญเงินจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 34

 • เหรียญทองแดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 37

 ************************************************************

Profile SOMPONG SARASAP

Born     June 19, 1961    Chiang Rai

Education   B.F.A Srinakarinwirot University, Prasarnmitr ,Bangkok

Address   29 M.11 Jommorkkaew, Maelao, Chaing Rai 57250

Tel .   0-5366-6565, 0-5371-9110, 08-3152-6021

E-mail    artgallery9@hotmail.com

 ************************************************************

Solo Exhibition

1988                 ”Sompong Sarasap”, The Goethe – Institute, Bangkok

1992                 ”Dedication to Mother Earth”, The Artist’s Gallery, Bangkok

1994                 ”In the Garden”, Ahinsa Art Gallery, Chiangrai

1997                 ”Winter Fog”, Vanson Seacon Square , Bangkok

2000                 ”Sompong 1997 – 1999”, The National Gallery, Bangkok

“Thai / Tradition”, Thai Art Foundition, Amsterdam, The Netherlands

2001                 ”Recent Works”, 9 Art Gallery / Architect Studio, Chiangrai

“Gift of Rice”, Red and Gold Art Gallery, Seattle, USA

2002                 ”In The Habitat”, 9 Art Gallery / Architect Studio, Chiangrai

2003                 ”THE HABITAT”, Gallery 55 , Bangkok

2004                 “SOMPONG 1983-1988” 9 Art Gallery / Architect Studio, Chiangrai

2006                 “ In the Ordinary Day” 9 Art Gallery / Architect Studio, Chiangrai

 ************************************************************

Awards

1989                 3rd Prize’ 13th Bualuang Exhibition of Painting

1990                 2nd Prize’ 14th Bualuang Exhibition of Painting

1991                 3rd Prize’ 37th National Exhibition of Art

 ************************************************************

 

You may also like...