คุณเรวัตร ดีแก้ว

rawat

คุณเรวัตร ดีแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว

เรวัตร ดีแก้ว

เกิด                         21  ตุลาคม 2501

ที่อยู่                        110 ถ.ราชโยธา ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร                          053-718541  , 081 7652540

การศึกษา              ออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคภายัพ จ.เชียงใหม่

 ************************************************************

การแสดงงาน

  • นิทรรศการจุลมหกรรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา กลุ่มสล่าไตยวน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  • นิทรรศการศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรมพื้นบ้านแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4 ศรีสัชนาลัย
  • นิทรรศการหอศิลป์ เพื่อ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
  • นิทรรศการ Asian Exhibition of Arts and Crafts Creating into the 21th Century the 5th Asian Art Gallery ( Hakata Riverain ) Fukuoka Broadcasting Corporation ญี่ปุ่น
  • นิทรรศการ Asian Exhibition of Arts and Crafts Kartsu City Modern Library Chisin-kai ญี่ปุ่น
  • นิทรรศการ Asian Exhibition of Arts and Crafts Taipai Fine Arts Museum Executive Committee of Asian Exhibition of Arts and Crafts จีนไทเป
  • นิทรรศการ International wax Sculpture 20 ประเทศ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย
  • นิทรรศการ International and GMS : Exchange Festive 2009 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • นิทรรศการ ศิลปกรรม อนุภูมิภาพลุ่มน้ำโขง ไทย จีน ยวี่ซี ล้านนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • นิทรรศการ ศิลปกรรม อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ลานนาสิบสองปันนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

You may also like...