สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Blog

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขาวดำฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาพาหนะเพื่อเดินทางไปราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาพา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจั...

ร่วมแสดงความยินดีท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี ได้รับรางวัล”คนดีศรีเชียงราย” ปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักศิ...

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก้าวหน้าใช้เทคโนโลนีช่วยค้นหาผลงาน ๑๗ ศิลปินเชียงราย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยร...

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเข้ามอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓...