พิธีสรงน้ำพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2565

พิธีสรงน้ำพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีล้านนาให้คงอยู่ต่อไป จัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย