ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญอาคารหอศิลป์เชียงราย Chiang Rai Art Museum พิธีเปิดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม พิธีประกาศเกียรติคุณรางวัล “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ. 2564 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินเชียงราย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญอาคารหอศิลป์เชียงราย Chiang Rai Art Museum พิธีเปิดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม พิธีประกาศเกียรติคุณรางวัล “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ. 2564 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินเชียงราย​ที่ได้มอบผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า สำหรับจัดแสดง ณ หอศิลป์เชียงราย “Chiang Rai Art Museum” โดยจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่

**หมายเหตุ :
1) ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม และลงทะเบียนคัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
2) นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 30 มีนาคม 2565 ณ หอนิทรรศการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย